X
GO
Glavni » Foto-video i kino » Udruga Details
  

FOTOKLUB FAROS

 • Sjedište:Stari Grad , Stari Grad bb
 • Kontakt osoba:Dalibor Stričević , predsjednik udruge
 • Telefon:091/5845092
 • Fax:
 • e-mail:

  fotoklub.faros@gmail.com

 • Web:
 • Radno vrijeme:Po dogovoru
 • Godišnja članarina:50 kn
 • Cijena Obuke:-
 • Broj članova:20

FOTOKLUB FAROS je nestranačka, nevladina i neprofitna udruga tehničke kulture slobodno udruženih fotografskih stvaralaca i drugih građana koji u njoj ostvaruju svoje osobne i zajedničke interese, te javne potrebe u tehničkoj kulturi, a poglavito u području fotografije.

FOTOKLUB FAROS je član zajednice tehničke kulture S-D-Ž.

FOTOKLUB FAROS radi i djeluje kroz čitavu kalendarsku godinu .

 

Cilj udruge je :

 • obuhvat što većeg broja građana, a posebice djece – opće populacije,djece , mladih i odraslih sa posebnim potrebama mladih opće populacije, mladih sa teškoćama u razvoju, nezaposlenih i osoba sa invaliditetom, fotografskom podukom, odgojem i obrazovanjem, te osposobljavanjem i omogućivanjem stvaralačkog rada odnosno izražavanja i potvrđivanja stvaralačkih sposobnosti, znanja i vještina u području fotografije,       
 • stvaranjem i unapređenjem svekolikih uvjeta slobodnog udruživanja građana i njihovog bavljenja fotografskom djelatnošću, a posebice stvaralaštvom iz kreativnih i rekreativnih pobuda u dokolici,
 • školovanjem i osposobljavanjem članova za stjecanje i proširivanje fotografskog znanja i   vještina, te poticanjem i promicanjem njihovog fotografskog stvaralaštva,
 • usklađivanjem i unapređivanjem sveukupnih aktivnosti svojih članova kako bi u području  fotografske djelatnosti učinkovitije zadovoljavali svoje osobne i zajedničke (privatne) i javne  potrebe u tehničkoj kulturi,
 • izvođenjem izvanškolskih i sudjelovanjem u izvannastavnim programima fotografskog i   tehničkog odgoja i obrazovanja mladeži, a osobito darovite i djece s posebnim potrebama, u svrhu   korisnog i zanimljivog provođenja dokolice, stjecanja fotografske kao dijela opće kulture,   razvijanja sposobnosti, uvida u vlastite sklonosti i sposobnosti, te usmjeravanja ka izboru   zanimanja,