X
GO

Da bi postala članica Zajednice tehničke kulture grada Splita, potrebno je da udruga djeluje na području grada Splita i da je uredno registrirana u Uredu za opću upravu Splitsko-dalmatinske županije, temeljem čl. 15. stavak 1. podstavak 1. Zakona o udrugama ("NN" br.70/97) i čl. 5. stavak 3. Zakona o tehničkoj kulturi ("NN" br.76/93). Pored rješenja o registraciji, potrebno je dostaviti još i kopiju Statuta udruge, obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u , popis članova udruge s odgovornim osobama, zamolbu za učlanjenje u Zajednicu tehničke kulture grada Splita, te program rada udruge.