X
GO

Da bi postala članica Zajednice tehničke kulture potrebno je da udruga djeluje na području splitsko-dalmatinske Županije i da zadovolji slijedeće uvjete:

  • da je uredno registrirana u Uredu za opću upravu SPLITSKO - DALMATINSKE ŽUPANIJE temeljem čl.15.stavak 1.podstavak 1. Zakona o udrugama ("NN" br.70/97) i čl.5.stavak 3. Zakona o tehničkoj kulturi ("NN" br.76/93)
  • pored rješenja o registraciji potrebno je dostaviti: kopiju Statuta udruge, obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u , spisak članova udruge sa odgovornim osobama te zamolbu za učlanjenje u Zajednicu tehničke kulture i na kraju program rada udruge.