X
GO

ZAJEDNICA TEHNICKE KULTURE udruženje je udruga tehnicke kulture, strukovnih saveza udruga tehnicke kulture i drugih pravnih osoba koje ostvaruju programe tehnicke kulture. Zajednica tehnicke kulture i njene clanice su neprofitne udruge gradana.

Zajednica koordinira poslove i zadatke udruženih clanica tehnicke kulture, širi interes za tehnicku kulturu medu djecom, omladinom, radnim ljudima i gradanima te podstice rad clanica. Organizira akcije, manifestacije i natjecanja iz svih grana tehnicke kulture. Osmišljava i prireduje: predavanja, škole, okrugle stolove i slicne vidove edukacija svog clanstva. Podstiče unapredenje pronalazaštva, te racionalizatorstvo iz svih oblika stvaralaštva koji doprinose unapredenju i širenju tehnicke kulture. Zajednica potice i podupire osnivanje novih udruga tehnicke kulture kada za to postoje potrebe.

Zajednica tehnicke kulture grada Splita i Županije splitsko-dalmatinske u svom sastavu ima 70 članica tehnicke kulture, a samo na podrucju grada Splita do sada djeluje 50 udruga iz gotovo svih djelatnosti tehnicke kulture.

U okviru ZTK grada Splita djeluju i sekcije o kojima iskljucivo Strucna služba ZTK grada Splita vodi brigu, predlaže programe rada i iste provodi u djelo i to:
  • polivalentna ucionica u kojoj se provode programi robotike i informaticke djelatnosti jer ucionica ima 13-PC umreženih i spojenih na Internet liniju.
  • pored informatickog dijela u ucionici se održavaju razna predavanja i seminari za korisnike tehnicke kulture koji su edukativnog sadržaja.
  • EKO sekcija koja okuplja sve zainteresirane clanice, a poglavito ronilaštvo koji na programima ekologije podmorja i priobalja
  • modelarska ucionica za ucenike osnovne škole, koja djeluje u Varaždinskoj 53 u sastavu ZTK-grada Splita, tel.: 021/543-477
  • škola u prirodi koju Zajednica tehnicke kulture sa Zvjezdanim selom Mosor priprema i organizira u objektu ZSM.