X
GO

IZDAVACKI ODJEL

Hrvatska zajednica tehnicke kulture najznacajniji je nakladnik popularne znanstveno-tehnicke literature u Republici Hrvatskoj.

Vecina tih publikacija upotrebljava se u nastavnim i izvannastavnim djelatnostima hrvatskih škola, pa je Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske preporucilo uporabu naših udžbenika i prirucnika u nastavi tehnicke kulture, a casopis "ABC tehnike" ucenicima koji se zanimaju za prirodne i tehnicke znanosti i informatiku preporucilo je kao dopunsku literaturu.

Dosadašnje višemilijunske naklade naših knjiga kao i casopisa "ABC tehnike" najbolje potvrduju kvalitetu izdanja Hrvatske zajednice tehnicke kulture, pa se nadamo da ce ih ucenici i ucitelji hrvatskih škola rabiti i tijekom 2001 ./2002. školske godine. Molimo vas da narudžbe šaljete na našu adresu na narudžbenici koja se nalazi na kraju ovoga kataloga. U cijenu casopisa uracunano je 22 posto poreza na dodanu vrijednost.

CASOPIS "ABC tehnike"

Mjesecnik izlazi u tijeku školske godine, rasprodani su svi dosadašnji brojevi, a više od 20.000 hrvatskih ucenika služi se njime kao pomocnom literaturom za tehnicku kulturu i informatiku. Tijekom šk. god. u casopisu ce se objavljivati upute o nastavnim cjelinama koje su ukljucene u program redovite i izborne nastave tehnicke kulture, a nisu obradene u udžbenicima i prirucnicima. (Preporuka ministarstva prosvjete i športa "Republike Hrvatske br. 532-02-1/4-99-1 od 29. rujna 1999.)

 

Cijena svakog primjerka casopisa je 7,50 kuna, a uciteljima odobravamo za trud u raspacavanju rabat od 20 posto (za narudžbe vece od 10 primjeraka svakog broja). Rabat se naplacuje tako da nakon sakupljanja pretplate (prodajne cijene) po primjerku ucitelj-narucitelj sebi zadržava 20 posto, a na tekuci racun nakladnika uplacuje ostatak.
Godišnja pretplata iznosi 75 kuna, a uplacuje se unaprijed na žiro racun nakladnika.

MALA TEHNICKA KNJIŽICA

Prof. dr. sc. Vladimir MULJEVIC

TELEGRAFIJA

FAUST VRANCIC

IVAN KRSTITELJ RABLJANIN

kronologija razvitka u svijetu i u Hrvatskoj

prvi hrvatski izumitelj

slavni hrvatski ljevac

ELEKTRO-TEHNIKA

NIKOLA TESLA

Zvonimir JAKOBOVIC ELEKTRONIKA

kronologija razvitka u Hrvatskoj

slavni izumitelj

temeljni izumi i razvoj

 

Cijena svake knjižice je 38 kuna.

 

OBRADA DRVA l TEHNICKO CRTANJE

Udžbenik za izbornu nastavu tehnicke kulture u osnovnoj školi odobrilo je Ministarstvo prosvjete i športa Republike Hrvatske. Autori su profesori tehnicke kulture Branka ŽEZLINA i Franjo KRAS. Na više od sedamdeset stranica velikog formata (A4) u boji udžbenik poucava ucenike o osnovama tehnickog crtanja (od pravilne uporabe pribora za tehnicko crtanje, poznavanja crta tehnickom crtanju, mjerenja, kotiranja i projekcija do crtanja "racunalom), a u drugom dijelu upoznaje ucenike s vrstama drva te postupcima, alatima i strojevima za obradu drva. Na kraju se daju upute i nacrti za izradu desetak uporabnih predmeta. Udžbenik je bogato ilustriran sa 160 fotografija u boji koje u obliku stripa prikazuju vrste drva, nacin obrade drva i izradu raznih predmeta, modela i maketa.
Uciteljima-naruciteljima odobravamo rabat od 20 posto. Cijena primjerka je 55 kuna.

ZBIRKA ZADATAKA ZA NATJECANJA MLADIH TEHNICARA

Autori testova na državnim natjecanjima mladih tehnicara: Stjepan ANDROLIC, Andrija GREGURIC, Branko HRPKA, Drago LABAŠ i Marcelo MARIC pripremili su u redakciji Borka BORAN/CA tu zbirku koja mladim tehnicarima i njihovim mentorima služi u pripremi za školska, gradska, županijska i državna natjecanja mladih tehnicara. Pocetkom školske godine priredit ce se novo prošireno izdanje.
Uciteljima-naruciteljima odobravamo rabat od 20 posto.

Pretplatna cijena (za narudžbe do 1. listopada 2001.) je 25 kuna.

TELEGRAF l TELEFON BEZ ŽICA (pretisak)

Pretisak knjige dr. Otona Kucere iz 1925. u izdanju Matice hrvatske - jedne od najboljih knjiga u Hrvatskoj koja popularizira prirodne znanosti i tehniku.
Cijena primjerka je 80 kuna

NOVOVJEKI IZUMI (pretisak)

Pretisak knjige Ivana Šaha (s predgovorom dr. Mije Kišpatica), prve knjige u nizu Matice hrvatske s podrucja popularizacije znanosti i tehnike.
Cijena primjerka je 140 kuna.

ELEKTRONICKE KONSTRUKCIJE ZA AMATERE

Prirucnik na 104 stranice velikog formata donosi mnogo uputa i shema za samogradnju raznih elektronickih uredaja. Autor je Franjo KICIC, dipl. ing.
Cijena primjerka je 60 kuna.

PRIMANJE AMATERSKIH KRATKIH RADIOVALOVA

Prirucnik doajena hrvatskog radioamaterizma prof. dr. se. Bože METZGERA i poznatoga konstruktora Marijana HORNA. U knjizi su opisana svojstva poluvodica, radioprijamnici i njihovi glavni dijelovi te 44 elektronicka sklopa sa shemama koje su autori izradili.
Cijena primjerka je 200 kuna.

MLADI l BICIKL-pouke, rekreacija, zabava

Prirucnik za sigurno upravljanje biciklom i kako se njime služiti u raznim zabavnim aktivnostima i igrama u slobodno vrijeme a namijenjen je mladima, njihovim roditeljima i uciteljima za izvan nastavne prometne aktivnosti. Autor je prof. Ivo STELLA
Cijena primjerka je 38 kuna.

TEHNICKA KULTURA U HRVATSKOJ

U ovom originalnom djelu je autor Antun PETAK (s 34 suradnika i 59 konzultanata) na 316 stranica prikazao pocetke, razvitak i rezultate djelatnosti organizacija tehnickih amatera-neprofesionalaca na podrucju Hrvatske. U knjizi je prikazana povijest svih nacionalnih saveza tehnicke kulture i Hrvatske zajednice tehnicke kulture. Cijena primjerka je 40 kuna.

UVOD U ZRAKOPLOVNO l RAKETNO MODELARSTVO

Gradimir RANCIN
Cijena primjerka svake knjige je 25 kuna.

RADIOTEHNIKA 1

Mr. se. Božidar PASARIC
Cijena primjerka svake knjige je 25 kuna.

PRIPREMANJE ZA NASTAVU - METODICKI PRIRUCNIK

Knjiga sadašnjim, ali i novim nastavnicima predmeta tehnickih i tehnoloških sadržaja olakšava nastavni rad, a studentima je preporucena literatura.
Autor je prof. dr. se. Josip MILAT
Cijena primjerka je 30 kuna.

ISO 9000 - SUSTAVI UPRAVLJANJA KAKVOCOM

Ovaj prijevod izdanja Medunarodne organizacije za normizaciju (ISO) namijenjen je hrvatskim tvrtkama koje uvode sustav upravljanja kakvocom ISO 9000 kao nužan uvjet za nastup na svjetskom tržištu.
Cijena primjerka je 180 kuna.