X
GO
Članice » Jedriličari » Udruga Details
  

JEDRILIČARSKI KLUB "ZENTA" - SPLIT

  • Sjedište: Cvjetna 1, 21000 Split
  • Osobe ovlaštene za zastupanje: Damir Dominović
  • Kontakt osoba: Igor Petrović, 091 945 73 91
  • e-mail:

    jkzenta@inet.hr

Jedriličarski klub "ZENTA” je amaterska športska udruga u koju se građani slobodno udružuju radi bavljenja športskim i rekreativnim jedrenjem na moru, te jedriličarskim brodomodelarstvom, kao kulturno-tehničkom djelatnošću, a koje djelatnosti obuhvaćaju trening i natjecanje športaša, odnosno organizirane i individualne oblike športsko-rekreativnih djelatnosti na moru, te tehničku obuku za izradu modela jedrilica, izradu tih modela i trening i natjecanja
brodomodelara.


Jedriličarski klub “ZENTA” nastao je transformacijom Pomorskog športskog društva “Zenta” od jedinstvene športske udruge u asocijaciju klubova i članova udružitelja sredstava za izgradnju lučice, lučke infrastrukture, servisne zone i Društvenog doma, a njegov je pravni status utvrđen odlukom o osnivanju Kluba i donošenjem njegovog Statuta, dok su njegov pravni položaj i međusobni odnosi u Društvu utvrñeni odlukom o udruživanju Kluba u Društvo i Statutom Društva čiji je prijedlog prihvaćen na Skupštini Kluba i koji je kasnije usvojen na Skupštini Društva konsenzusnom odlukom predstavnika svih u Društvo udruženih Klubova.

Više o JK Zenta možete doznati na adresi: https://www.jkzenta.hr/