X
GO
Članice » Radioamateri » Udruga Details
  

RADIO KLUB "MARJAN"

  • Sjedište: Mandićeva 34, 21000 Split
  • Osobe ovlaštene za zastupanje: Zoran Blajić, Rolando Milin
  • Kontakt osoba: Rolando Milin
  • e-mail:

    9a1cbm@gmail.com

Osnovna djelatnost udruge je okupljanje i promicanje radioamaterizma u tehničkoj kulturi; osposobljavanje članstva za stjecanje i proširivanje znanja i vještina u svrhu primjene znanstvenih i tehničkih dostignuća iz radioamaterizma, konstruktorstva, radioamaterske goniometrije, digitalnih komunikacija; popularizacija znanstvenih, tehničkih i tehnoloških dostignuća putem predavanja i izložbi, susreta i natjecanja; unapređenje stručnog rada i promidžba istraživanja novina u području radioamaterizma.