X
GO
Članice » Robotika, automatika, elektronika  » Udruga Details
  

UDRUGA ZA BIOMEHANIKU I AUTOMATIKU

 • Sjedište:Ruđera Boškovića b.b. (FESB), 21000 Split
 • Kontakt osoba:
 • Telefon:091/430 5828
 • Fax:
 • e-mail:

  mojmil.cecic@fesb.hr

 • Web:
 • Radno vrijeme:
 • Godišnja članarina:
 • Cijena Obuke:
 • Broj članova:

Djelatnost udruge usmjerena je u dva pravca:

 1. Orijentirana je na popularizaciju biomehanike u Hrvatskoj. U tom cilju planira se kako predavanja tako i segmenti praktičnog rada iz područja biomehanike. U okviru toga posebno će se educirati mlađi kadrovi koje će se upoznati sa radom mnogobrojnih centara iz biomehanike u svijetu kako bi se po uzoru na njih razvijali u Hrvatskoj. Boravci u tim centrima organizirat će se na svim nivoima.
 2. Na temu automatike planira se kontinuirano educirati nastavni kadar iz srednjoškolskih ustanova. Upoznavanje sa najnovijim tehnološkim dostignućimaa isto tako i s popratnim aplikacijskim računarskim jezicima.