X
GO
Članice » Robotika, automatika, elektronika  » Udruga Details
  

UDRUGA ZA BIOMEHANIKU I AUTOMATIKU

  • Sjedište:Ruđera Boškovića b.b. (FESB), 21000 Split
  • Osobe ovlaštene za zastupanje: Mojmil Cecić, Ana Kuzmanić Skelin
  • Kontakt osoba: Mojmil Cecić, 091 4305 828
  • e-mail: mojmil.cecic@fesb.hr

Djelatnost udruge usmjerena je u dva pravca:

  1. Orijentirana je na popularizaciju biomehanike u Hrvatskoj. U tom cilju planira se kako predavanja tako i segmenti praktičnog rada iz područja biomehanike. U okviru toga posebno će se educirati mlađi kadrovi koje će se upoznati sa radom mnogobrojnih centara iz biomehanike u svijetu kako bi se po uzoru na njih razvijali u Hrvatskoj. Boravci u tim centrima organizirat će se na svim nivoima.
  2. Na temu automatike planira se kontinuirano educirati nastavni kadar iz srednjoškolskih ustanova. Upoznavanje sa najnovijim tehnološkim dostignućimaa isto tako i s popratnim aplikacijskim računarskim jezicima.